Home » Ce este declarația vamală cu set redus de date ?

Ce este declarația vamală cu set redus de date ?

  • de

Dacă te numeri printre cei care fac import din afara UE, probabil ești la curent cu procedurile de vămuire și actele necesare importatorilor. Pentru a evita eventualele probleme ce pot apărea la vamă, este indicat să fii mereu la curent cu schimbările legislative din domeniul importurilor.

Una din cele mai recente schimbări care s-a produs începând cu data de 1 iulie 2021, se referă la colectarea TVA pentru toate importurile, excepție făcând trimiterile fără caracter comercial de la o persoană particulară la alta, cu o valoare care nu depășește 45 EUR și depunerea declarațiilor vamale pentru toate mărfurile importate în UE, indiferent de valoarea lor.

Vestea bună că pentru anumite categorii de mărfuri se poate depune un formular simplificat. Aceste mărfuri sunt:

  •   mărfuri care fac obiectul unor trimiteri de la o persoana particulara la alta, fara caracter comercial, cu o valoare mai mica de 45 EUR, care beneficiază de o scutire de taxe la import
  •   mărfuri cu o valoare intrinsecă mai mică de 150 EUR, care beneficiază de scutire de taxe vamale la import (art. 23 din R1186/2009)
  •       mărfuri în cadrul regimului special pentru vânzările la distanță de mărfuri importate din țări terțe sau teritorii terțe, prevăzut în titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE
  •   mărfuri în cadrul regimurilor speciale pentru declararea și plata TVA la import prevăzute în titlul XII capitolul 7 din Directiva 2006/112/CE, cu modificările și completările ulterioare

Ce mecanism de colectare a TVA poate fi folosit pentru declarația cu set redus de date H7?

– regimul special pentru vânzările la distanță de mărfuri importate din țări terțe sau teritorii terțe;

– mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import;

– mecanismul standard de plată a TVA la import.

Conform legislației UE,  este prevăzută o perioadă de tranziție pentru punerea în aplicare a declarației vamale cu set redus de date H7 până la modernizarea sistemelor naționale de import și cel târziu până la 31 decembrie 2022 în ceea ce privește mărfurile din trimiterile poștale, altele decât cele care intră sub incidența articolului 143a din CVU-AD.

În perioada de tranziție, mărfurile trimise prin poștă cu valoare cuprinsă între 150,01 EUR și      1 000 EUR pot fi declarate în vederea punerii în liberă circulație prin orice alt act. Aceasta înseamnă că declarația vamală de punere în liberă circulație este considerată ca fiind depusă și acceptată prin actul de prezentare a mărfurilor în vamă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o declarație CN22 sau CN23.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *