Selectează o Pagină

Obții uşor un cod EORI

(Numărul de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici)

Servicii complete pentru obtinere cod EORI: consultanță, întocmire dosar, redactare cerere, depunere documente la Direcția Vamală

 

Doar 99 lei

(fără taxe suplimentare)

Info utile

BREXIT: Anunț important

Începând cu data de 01 ianuarie 2021, Regatul Unit va deveni o țară terță. În perioada de tranziție (01.02.2020 – 31.12.2020), este necesar ca întreprinderile din UE să înceapă pregătirile pentru retragerea Regatului Unit din UE, dacă nu au făcut încă acest lucru.

După încheierea perioadei de tranziție, se va aplica cadrul normativ care se aplică țărilor terțe:

1. Furnizările/achizițiile intraunionale vor deveni operațiuni de import/export care se supun regulamentelor vamale în vigoare la acea dată, așadar societățile comerciale din România implicate în aceste operațiuni vor avea obligația de a deține un numar EORI.

2. Vor fi aplicate taxe vamale, TVA, accize și alte drepturi suplimentare;

3. Importurile de animale și produse animaliere vor intra sub incidența controalelor vamale, necesitând în plus avize veterinare, sanitare și fito-sanitare.

Verificare cod EORI

Click aici pentru verificare cod EORI (completează RO+CUI sau RO+CNP)

Ce este un cod EORI

Un cod EORI este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate. Aplicarea unui cod EORI a început la data de 1 iulie 2009, fiind utilizat la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Scopul unui cod EORI

Scopul introducerii unui cod EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități.

Cine are nevoie de un cod EORI

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui cod EORI sunt operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii) și persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.

Baza legală a unui cod EORI

Baza legală a unui cod EORI la nivel Unional este Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii. Comisia Europeană va elabora un Ghid pentru aplicarea acestor prevederi. La nivel naţional au fost elaborate Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane.

Cum procedăm pentru obținerea unui cod EORI

Procedură pentru obtinere cod EORI:

1. Ne trimiți documentele necesare prin intermediul formularului sau prin email la generare@cod-eori.ro

2. Redactăm cererea pentru obținerea codului EORI.

3. Depunem dosarul pentru tine la Direcția Generală a Vămilor.

4. Îți trimitem prin e-mail codul EORI în aproximativ 1-2 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

5. Poți începe activitatea de import-export în afara UE.

*Dacă ai cererea blocată în sistem, deblocarea acesteia va fi tarifată suplimentar cu 50 RON.

Documente necesare

Persoanele cu domiciliul sau sediul in Romania:

 

Persoane juridice:

Sunt necesare copii scan după următoarele documente:

  • certificatul de înregistrare al comerciantului eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (CUI);

  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanțelor Publice, dacă societatea este plătitoare de TVA;

  • actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare (după caz) sau rezolutie (pentru PFA/II/IF);

Persoane fizice:

  • copie scan a cărții de identitate;

 

Persoanele cu domiciliul sau sediul în afara spațiului UE:

 

Persoane juridice:

Sunt necesare copii scan după următoarele documente:

  • documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competenta din țara terță, în copie scan;

  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA eliberat de autoritatea competenta din țara terță, după caz, în copie scan;

  • documente din care să rezulte adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situația în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisa în documentele prevazute la lit. a) și b), emise de autoritățile responsabile din cadrul Registrului Comerțului sau de către camerele de comerț din UE sau din țara terță, în original sau copie legalizata, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;

Persoane fizice:

  • o copie scan a pașaportului valabil sau a altui document de călătorie;

 

Solicită un cod EORI

Click aici sau atașează fișierele cu Drag & Drop. Poți trimite până la 20 de fișiere.

Plata se poate face online prin mobilPay sau prin transfer bancar.

Peste 3000 de coduri EORI obținute.

Peste 100 de clienți reali ne recomandă:

(click pe review-uri)

Info utile

BREXIT: Anunț important

Începând cu data de 01 ianuarie 2021, Regatul Unit va deveni o țară terță. În perioada de tranziție (01.02.2020 – 31.12.2020), este necesar ca întreprinderile din UE să înceapă pregătirile pentru retragerea Regatului Unit din UE, dacă nu au făcut încă acest lucru.

După încheierea perioadei de tranziție, se va aplica cadrul normativ care se aplică țărilor terțe:

1. Furnizările/achizițiile intraunionale vor deveni operațiuni de import/export care se supun regulamentelor vamale în vigoare la acea dată, așadar societățile comerciale din România implicate în aceste operațiuni vor avea obligația de a deține un numar EORI.

2. Vor fi aplicate taxe vamale, TVA, accize și alte drepturi suplimentare;

3. Importurile de animale și produse animaliere vor intra sub incidența controalelor vamale, necesitând în plus avize veterinare, sanitare și fito-sanitare.

Verificare cod EORI

Click aici pentru verificare cod EORI (completează RO+CUI sau RO+CNP)