Termeni și Condiții

Site-ul cod-eori.ro, denumit în continuare “cod-eori.ro”, este deținut și administrat de societatea UPGROW DIGITAL SRL, denumită în continuare “UPGROW DIGITAL SRL”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 43151902, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J4/1300/2020, cu capital social în valoare de 200 lei și cu sediul social în strada Primăverii nr. 10, Bacău, județ Bacău 600218, România. Telefon: 0754 474 556; E-mail: generare@cod-eori.ro.

Prezentul set de termeni și condiții a fost gândit astfel încât sa fie exprimat cât mai simplu, cât mai pe înțelesul tuturor clienților cod-eori.ro. Din acest motiv am încercat să folosim cât mai puțini termeni sofisticați. Dacă aveți dubii privind anumite clauze din prezentul regulament, vă rugăm să ne contactați pentru a vă oferi toate lămuririle necesare.

Ca idee, navigarea pe site-ul cod-eori.ro urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client – și din acest motiv este important să înțelegeți cât mai bine prevederile de mai jos. Veți găsi detalii privind:

 • modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal;
 • modul in care puteti efectua o comanda, plăti si despre modul in care veti primi serviciile comandate și factura;
 • politica de retur a serviciilor, limitele accesului la site, respectiv limitele raspunderii cod-eori.ro;
 • solutionarea conflictelor si institutiile cărora va puteti adresa in cazul in care considerati ca anumite drepturi v-au fost încălcate;

Cod-eori.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și Condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între cod-eori.ro și Client, se vor aplica Termenii și Condițiile valabile la momentul Comenzii.

 

1. Definiții

Client – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă;

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Prestator și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Servicii, făcând plata acestora;

Contract – o Comandă confirmată de către Prestator, prin care Prestatorul este de acord să vândă și să livreze Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să plătească aceste Servicii;

Servicii – orice serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat Clientului de către Prestator;

Site – site-ul www.cod-eori.ro;

Utilizator – orice persoană care accesează site-ul cod-eori.ro, indiferent dacă plasează sau nu o Comandă;

Prestatorul – societatea UPGROW DIGITAL SRL., denumită în continuare “UPGROW DIGITAL”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 43151902, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J4/1300/2020, cu capital social în valoare de 200 lei și cu sediul social în strada Primăverii nr. 10, Bacău, județ Bacău, 600218, România.

Finalizarea Comenzii – trimiterea documentelor necesare in procesul de completare a cererii de atribuire a numarului EORI, fie prin email direct la adresa generare@cod-eori.ro, fie prin intermediul formularului de pe site;

 

2. Drepturile de proprietate Intelectuală

Conținutul site-ului cod-eori.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea UPGROW DIGITAL și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul UPGROW DIGITAL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

UPGROW DIGITAL poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoană/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului cod-eori.ro.

Utilizarea pe cod-eori.ro a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Cod-eori.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

 

3. Exonerarea de răspundere

UPGROW DIGITAL S.R.L nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la cod-eori.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, cod-eori.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. UPGROW DIGITAL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informațiile incluse pe cod-eori.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credința, din surse pe care Prestatorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidență Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă cât mai grabnic acest fapt la cunoștință Prestatorului la adresa generare@cod-eori.ro, pentru a putea fi luate măsurile necesare.

Cod-eori.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru servicii (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

De asemenea, cod-eori.ro își rezervă dreptul de a anula anumite Comenzi, notificand în prealabil Clientul prin email sau telefon.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar cod-eori.ro nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Ne rezervăm dreptul de a utiliza o adresă de email proprie pe cererea de obținere a numărului EORI, pentru a putea fi în legatură directă cu Direcția Regională Vamală în procesul de acordare al numărului EORI. În cazul în care Clientul dorește în mod expres utilizarea unei adrese de email personale, acesta își asumă întreaga răspundere pentru imposibilitatea efectuării și finalizării serviciului, iar în cazul în care Clientul nu mai dorește efectuarea serviciului în aceste condiții, Prestatorul îi va returna acestuia contravaloarea facturii. În eventualitatea în care Clientul dorește o nouă efectuare a serviciului, acesta va trebui să achite din nou serviciul.

 

4. Limitarea accesului la site

Utilizatorii site-ului cod-eori.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicarilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu cod-eori.ro, nu sunt e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități, vor fi raportate organelor abilitate. Cod-eori.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă cod-eori.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezența aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

 

5. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul serviciului și este afișat pe prima pagină a site-ului.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului cod-eori.ro sunt exprimate în Lei.

Anularea comenzii de prestări servicii după efectuarea plății, duce la pierderea integrală a contravalorii facturii achitate, intrucat SC UPGROW DIGITAL SRL declanseaza efectuarea serviciului imediat dupa plata facturii.

Dacă cererea solicitantului (persoană fizică sau juridică) este blocată în baza de date EORI ca urmare a unor încercări anterioare de completare a cererii, deblocarea acesteia va fi tarifată suplimentar cu 50 RON. În caz contrar, solicitantul are obligația de a contacta Direcția Vamală de care aparține și de a solicita ștergerea cererii din sistem.

 

6. Comanda

Prin Finalizarea Comenzii, mai precis prin trimiterea documentelor necesare in procesul de completare a cererii de atribuire a numarului EORI, fie prin email direct la adresa generare@cod-eori.ro, fie prin intermediul formularului de pe site , Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte. În caz contrar, ar putea suporta consecințele acestor erori (Comandă întârziata, transmisă greșit, anulata, taxarea suplimentara a serviciului, etc).

Cod-eori.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare.

Prin Finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant cod-eori.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (telefon/e-mail) pentru confirmarea personală a Comenzii. Dacă această confirmare va avea loc prin e-mail, acest e-mail va fi doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dumneavoastră.

Contractul dumneavoastra privind cumpărarea acestor servicii nu este încheiat complet pană când nu va vom trimite în cel mai scurt timp un e-mail cu oferta, pe care daca o acceptati, va trebui sa o trimiteti inapoi semnata, actiune ce inseamna acceptul dumneavoastra.

Pentru confortul și siguranța Clientului, există opțiunea, ca timp de 30 de minute după plasarea unei Comenzi, de a renunța la Comandă. Astfel, Comanda se poate anula în 30 de minute după plasarea ei (dacă Utilizatorul a plasat o Comandă din greșeală sau a revenit asupra deciziei).

În cazul în care clientul nu poate fi contactat telefonic pentru confirmarea comenzii sau a anumitor detalii, cod-eori.ro își rezervă dreptul de anulare a comenzii fără o notificare prealabilă.

Cod-eori.ro poate refuza o Comandă, fără a există obligații între părți și fără că o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situați, dar nu numaii:

 • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 • activitatea Clientului poate produce daune site-ului cod-eori.ro /partenerilor;
 • contactarea consecutiva eșuata a Clientului;
 • alte motive obiective: de exemplu, în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată;

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, cod-eori.ro nu poate fi răspunzător de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru Finalizarea Comenzii.

Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situații și pentru motive justificate, cod-eori.ro își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Serviciilor din Comanda. In aceste situații cod-eori.ro va anunta Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Prestatorului la efectuarea Comenzii.

Contractul se considera încheiat intre Client si cod-eori.ro in momentul primirii de către Client de la cod-eori.ro a serviciului achizionat, prin intermediul poștei electronice, mai precis a notificarii de atribuire a numarului EORI.

 

7. Facturare și plăți

Prestatorul va emite catre Client o factura pentru Serviciile livrate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Plata se poate face:

 • Online, cu cardul, prin intermediul procesatorului de plati Netopia Mobilpay.
 • Prin transfer bancar in contul nostru deschis la ING BANK.
 • Prin depunere de numerar la banca.

În cazul în care aveți reclamații la adresa serviciilor noastre, vă rugăm să ne contactați și vom încerca să rezolvăm cât mai curând problemele, în maniera pe care noi o considerăm potrivită.

Atat UPGROW DIGITAL cât și Clientul își exprimă voința și acordul de implementare a facturării electronice, avand la baza art. 155 alin. (28) din Legea nr 571/2003. Astfel, facturile vor fi trimise Clientului în format electronic, pe e-mail, în momentul în care Comanda este finalizată.

 

8. Livrarea

Data estimată a livrării serviciului poate varia și este afișată în pagina principală.

Termenul aproximativ de livrare a serviciului este de 5 zile lucrătoare de la data confirmării Comenzii, în cazul în care nu este specificat altfel.

9.1 Condiții de livrare

La solicitarea cod-eori.ro, Clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin unul sau mai multe acte emise de autorități oficiale.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către cod-eori.ro, la momentul predării serviciilor Comandate către Client, la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii și atunci când pe site-ul Uniunii Europene (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en) codul EORI apare ca fiind valid.

 

9. Politica de retur. Dreptul de retragere

În conformitate cu Ordonanța de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, este exceptata de la dreptul de retragere in ceea ce priveste contractele la distanta, furnizarea de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat la cunostinta de faptul ca isi pierde dreptul de retragere.

 

10. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunostita de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forța majoră va fi probată conform legii.

 

11. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă.

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între cod-eori.ro și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabila. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă această eșuează se apelează la instanțele românești competențe de la domiciliul Clientului.

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate și nu am putut soluționa această problemă amiabil, va îndrumăm să va adresați Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului la Telefonul Consumatorului (021.9551) sau:

Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București

Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, București 010798

Tel.: 021/310.63.75 – birou reclamații

Tel: 021/310.63.79

Fax: 021/310.63.80

O altă alternativă menită să soluționeze mai ușor și mai simplu litigiile în materie de consum, presupune accesarea platformei SOL. Această platformă este concepută ca un instrument online dezvoltat de Comisia Europeană în bază regulamentului 524/2013. Are rol de punct de intrare unic pentru consumatorii și comercianții care doresc o soluționare pe cale extrajudiciara a litigiilor rezultate din tranzacțiile online.

 

12. Frauda

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limită la: accesarea datelor Clienților cod-eori.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor cod-eori.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți, etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

 

13. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

 

14. Drepturi

Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza și/sau înceta efectuarea serviciului în situațiile în care Beneficiarul nu furnizeaza documentele necesare/corecte/valide, refuzul plății facturii de servicii, prezintă o atitudine nerespectuoasă sau agresivă, precum și în alte situații.

 

Program de lucru: Luni – Vineri: 9.00 – 17.00

 

Actualizat la data de 22 mai 2018.

cod-eori.ro / UPGROW DIGITAL S.R.L